miercuri, 1 ianuarie 2014

OZN – Dosarul Albastru

Articolul de mai jos a fost primit prin poştă electronică în data de 25 februarie 2013 de la un coleg care, la rugămintea mea, şi-a dat acordul să-l public pe acest blog. Dacă doriţi să copiaţi acest material şi să-l urcaţi în altă parte pe Internet sau să-l trimiteţi pur şi simplu pe mail, politeţea vă obligă să specificaţi sursa de provenienţă.


OZN – Dosarul Albastru
(din ciclul: „Arhivele ruseşti se deschid”)

autor: Nataşa Galche
sursa: revista Formula As nr 1028
data: săptămîna 13-19 iulie 2012

http://i.imgur.com/W46ILKR.jpg
Foto 1: Piaţa Roşie din Moscova, cu zidul Kremlinului în dreapta şi Catedrala Sf Vasile în stînga

   Strict secret. Întîlniri intergalactice
    15 august 1978. Oficial, în complexul orbital „Saliut-6 – Soiuz-29”, totul se desfăşura conform pla­nu­lui, fără evenimente deosebite. Neoficial însă, co­mandantul staţiei, cosmonautul Vladimir Kovalionok, lua legătura cu Centrul de control al misiunii de pe Pă­mînt: „În dreapta luminatorului am observat un obiect foarte luminos, alb, de formă circulară. A staţionat o perioadă lîngă staţie, apoi s-a rotit lent de cîteva ori în jurul nostru, ca şi cum ne-ar fi studiat. După care a dispărut în mare viteză”.
    În jurnalul de bord, pilotul Kovalionok a desenat o schiţă a ciudatului obiect, descriindu-i mişcările neo­biş­­nuite. În aceleaşi pagini, se găseşte şi mărturia cole­gului său, cosmonautul Alexandr Ivancenkov. La în­toar­­cerea lor pe Pămînt, toate aceste date au fost preluate de către o comisie specială şi secretizate, iar cos­mo­nauţilor li s-a interzis să vorbească despre acest su­biect. Chiar şi astăzi, după 30 de ani, autorităţile în drept din Rusia evită să facă comentarii asupra comu­ni­cării emise de cosmonauţi în acea zi, despre bizara întîlnire.

http://i.imgur.com/V8YdPGl.jpg
Foto 2: Grup de fiinţe extraterestre (reconstituire grafică după indicaţiile martorilor oculari)

    Generalul Vladimir Kovalionok, declarat de două ori erou al Uniunii Sovietice, cel care a petrecut peste 200 de zile în spaţiul cosmic, susţine că toţi astronauţii care au fost lansaţi în cosmos au avut parte de ex­pe­rienţe similare. Din anumite motive însă, aceştia con­tinuă să păstreze tăcerea. „Eu, personal, am văzut mai multe OZN-uri în spaţiu, de diverse forme şi dimen­siuni. În cel de-al treilea zbor în spaţiul cosmic, efec­tuat din 12 martie pînă pe 26 mai 1981, la bordul navei «Soiuz T4», am fost martorul unui eveniment ce pare incredibil. Priveam prin geamul luminatorului, cînd, deodată, am văzut un obiect zburător ciudat. Mişcările sale erau bruşte, neobişnuite pentru o navă cosmică. Se oprea, staţiona cîteva secunde şi pornea subit, schim­bîndu-şi traiectoria iniţială.
    L-am strigat pe co­legul meu, inginerul Viktor Savinîh, să aducă repede aparatul de filmat. Dar exact cînd acesta se pregătea să filmeze, obiectul a explodat, lăsînd în urma lui doar un nor de fum, care s-a divizat în două părţi, unite între ele. Forma lui era de halteră. Imediat am luat le­gătura cu Centrul de control şi am ra­portat evenimentul. După cîteva ore a venit şi lămurirea. Chipurile, ex­perţii înregistra­seră exact la ora la care ra­portasem noi ex­plozia o emisie puternică de ra­diaţii. Nici eu, nici colegul meu n-am crezut expli­caţia. Nu ştiu ce s-a în­tîm­plat în realitate în acea zi, dar, în mod categoric, acel obiect n-a fost rodul ima­gi­naţiei noastre”.

    „Dosarul albastru” conţine sute de ase­me­nea mărturii, fă­cute nu de oameni obiş­nuiţi, fă­ră pre­gătire specială, ci de cos­mo­nauţi, piloţi şi mi­litari, oameni cu ex­pe­rienţă, care pot face dis­tincţie între un obiect zburător ciudat şi orice alt fe­nomen na­tu­ral. După căderea cortinei de fier, toate ma­terialele faimosului do­sar au intrat în posesia cosmonautului Pavel Popovici, general-maior al avia­ţiei sovietice, fost preşedinte de onoa­re al Academiei de Ufologie Aplicată din Mos­cova. În urmă cu cîţiva ani, astronautul rus a dezvăluit un fapt cu mult mai tulburător: vînătoarea de OZN-uri era una dintre misiunile armatei so­vie­tice.

   Vînătoarea de OZN-uri
    Primul incident grav care a determinat armata so­vietică să acorde atenţie specială problemei OZN-urilor a fost cel care a pus în primejdie capi­ta­la rusă. Totul s-a petrecut în vara anului 1961, lîngă localitatea Rî­binsk, aflată la mai puţin de 100 de kilometri de Mos­co­va. Potrivit declaraţiilor con­semnate de militari, un obiect de mari dimensiuni, însoţit de cîteva aparate ne­identificate mai mici, a apă­rut deodată deasupra ora­şului, la o înălţime de apro­xi­mativ 20 de kilometri.

http://i.imgur.com/R3MuvkM.jpg
Foto 3: Imagini din „Dosarul albastru”

    La Co­mandamentul militar cen­tral din Moscova s-a dat alarma. Ofiţerii de la centura de apărare antiaeriană din jurul capitalei au primit or­dinul de-a lansa o salvă de proiectile împotriva forma­ţiu­nilor neidentificate şi ne­semnalate pe ecranele radar. Dar toate rachetele lansate explodau înainte de a-şi atinge ţinta, la o dis­tanţă de trei kilometri.
    Ofiţerii au realizat, cu stupoare, că siste­mul electronic de ghidare şi control de la sol al ra­chetelor fusese neutralizat şi preluat de către OZN-urile mai mici. „Jocul” periculos s-a oprit şi legătura cu ra­chetele s-a restabilit abia cînd modulele ansamblului neidentificat au dispărut de pe cer, c-o viteză colosală.
    Incidentul de la Rîbinsk este similar celui petrecut în septembrie 1964 în Statele Unite, cînd racheta Atlas a fost distrusă de-un obiect neidentificat. Lansată pen­tru un zbor de testare de la Baza aeriană Vandenberg, din California, racheta străpungea cerul c-o viteză de peste 20.000 km/oră cînd, deodată, un obiect misterios ce semăna cu-n OZN a început să se învîrtă în jurul ei. Aparatul de zbor de origine necunoscută a emis raze luminoase, lovind racheta de mai multe ori. Apoi, ciu­datul obiect a dispărut la fel de brusc cum apăruse. Grav avariată, racheta Atlas n-a mai răs­puns la co­menzi şi s-a prăbuşit în largul Oceanului Pa­cific.
---------------------------------------------
    Dacă v-aduceţi aminte, cam acelaşi lucru îl povesteam şi eu în scrisoarea cu titlul Mic scenariu de film în trei acte, expediată vouă pe 25 octombrie 2012, însă atunci mulţi dintre destinatari nu m-au crezut, zicînd „lasă-l în pace p-ăsta cu poveştile lui de adormit copii, că nu ştie ce spune! De unde ştii tu, mă, toate chestiile-astea? Ce, ai fost acolo?”
    Pentru că aceste informaţii nu provin din aşa-zisele „surse oficiale” (de la radio sau TV), ci „de la un tîmpit care ne scrie nouă mail-uri pe Internet”, lumea este tentată să nu le dea crezare. Ca şi cum ăia de la radio-TV şi de la agenţiile de presă n-ar putea foarte bine să cenzureze cu străşnicie aceste informaţii. Sau ca şi cum ei n-ar avea şefi şi superiori ierarhici, iar acestor şefi de trusturi media nu li s-ar putea odona pe care dintre ştiri să le facă publice şi pe care să le cenzureze! Sau ca şi cum n-am şti cui aparţin, de fapt, toate agenţiile de presă importante din lumea asta (Associated Press, Reuters, United Press International etc).
    Poftim, acum vin şi alţii care afirmă exact aceleaşi lucruri! Să-nţeleg că şi-ăştia sînt nebuni, nu-i aşa? Şi reporterii care-au scris despre aceste incidente, şi ofiţerii din armată şi poliţie, şi cosmonauţii ruşi + astronauţii americani, şi oamenii simpli „de pe stradă” care s-au nimerit să ia parte la astfel de fenomene şi care ulterior au fost intervievaţi, au depus declaraţii ori au întocmit rapoarte detaliate (mai ales cei din cadrul armatei).
    Păi, să tot fie vreo cîteva zeci de mii de astfel de „nebuni” pe Terra, iar unii dintre ei ţipă-n gura mare nu doar c-au văzut OZN-uri pe cer şi-atît, ci chiar faptul c-au avut de-a face cu tot felul de fiinţe ET (atenţie mare, unele binevoitoare, altele NU! – şi-aş aminti aici multitudinea răpirilor de fiinţe umane pe navele lor şi supunerea la tot felul de teste chinuitoare; sau de lucrul împreună, cot la cot cu ei, în tot felul de baza militare ultra-secrete, studiind şi încercînd să pună-n practică o sumedenie de proiecte negre; ori din contră, alte specii ET care încearcă să-i înveţe pe oameni numai lucruri pozitive).
---------------------------------------------

    La cî­teva zile, locotenentul Robert Jacobs, cel care supra­veghease misiunea, a fost chemat la Comandamentul central al bazei. I s-a ordonat să-i instruiască pe toţi mem­brii echipei sale să păstreze tăcerea şi toate do­vezile să fie strînse şi predate. Abia după 20 de ani, loco­tenentul Jacobs a îndrăznit să relateze incidentul.
    După asemenea „ciocniri” neplăcute, petre­cu­te nu numai în spaţiul aerian sovietic, dar şi-n alte ţări, armata rusă nu mai putea ignora exis­tenţa obiectelor zburătoare de origine necunos­cută, care se arătau tot mai des. La Statul Major de la Kremlin soseau perio­dic zeci de rapoarte, atît ale ofiţerilor flotei şi aviaţiei, cît şi-ale cos­mo­nauţilor, în care se susţinea că astfel de întîl­niri puteau periclita chiar siguranţa naţională. În 1978, premierul sovietic Alexei Ko­sîghin pro­pu­nea în­fiinţarea unei grupări speciale pen­tru stu­dierea feno­me­nului OZN.

http://i.imgur.com/6R7FDgD.jpg
Foto 4: Vladimir Kovalionok

    Astfel, a fost cre­ată organizaţia cu nu­mele de cod „Setka” (Nă­vo­dul), al cărei program a fost împărţit în două di­rec­ţii paralele. „Setka şti­in­ţifică” se ocupa cu stu­diul fenomenelor atmosferice şi cosmice neo­bişnuite, iar „Setka de apă­ra­re” avea ca misiune studiul impac­tului acestor fe­no­mene necu­nos­cute asupra funcţio­nării echi­pa­mentelor militare şi asupra personalului din Ministerul Apărării.
    Conform afirmaţiilor generalului Pavel Po­po­vici, cel care a studiat arhiva „Dosarului al­bas­tru”, din­colo de scopul ştiinţific se afla, de fapt, un interes mult mai pragmatic: capturarea şi studierea armelor eventualelor civilizaţii ex­tra­terestre, în faţa cărora maşina sovietică de război se dovedea neputincioasă. „Deşi denumirea oficială a organizaţiei se schimba periodic, în mod strategic, din «Setka» în «Orizont» sau «Galactika», obiectivul ei rămînea acelaşi: capturarea OZN-urilor. Dar de fiecare dată, aceste tentative se soldau cu-n eşec”, susţine generalul rus.

   În pragul unui război nuclear
    În anul 1982, un caz de o gravitate maximă a pus în stare de alertă întreaga conducere de la Kremlin. Ziua de 28 octombrie putea deveni începutul unui război nu­clear. Incidentul s-a produs în apropiere de graniţa cu Po­lonia, într-o regiune militară de-o importanţă stra­te­gică maximă. Deasupra bazei sovietice de rachete nu­clea­re, situată în regiunea Munţilor Carpaţi (astăzi în Ucraina de Vest), deodată au apărut opt obiecte lumi­noase. Se roteau în jurul punctului de comandă, co­bo­rau la o înălţime foarte joasă şi se ridicau brusc, c-o viteză incredibilă.
    Printr-o metodă necunoscută, obiec­tele zburătoare neidentificate au pus stăpînire pe întreg sis­temul de control şi ghidare, dînd comanda de lan­sare a rachetelor nucleare. Pe panoul tehnic, butonul de începere a operaţiunii s-a aprins, declanşînd deschi­derea trapelor de acoperire a puţurilor subterane în care erau poziţionate rachetele. Ultimul pas pentru declan­şarea lansării era introducerea unui cod ultrasecret.

http://i.imgur.com/IceaymC.jpg
Foto 5: Documente din arhivă

    O depeşă de maximă urgenţă a fost transmisă către Statul Ma­jor General al Armatei. Pes­te cîteva minute, de pe ae­ro­dromul militar din Ujgorod din Ucraina au decolat cinci avioane supersonice de inter­cep­tare MIG-21, do­tate cu rachete aer-aer. Dar pînă ce avioanele să ajungă la des­tina­ţie, obiectele zbură­toa­re neidentificate au abandonat operaţiunea, nereuşind să de­codifice parola de acces şi-au dispărut de pe cer c-o viteză fantastică.
    Incidentul, considerat de forţă majoră, a fost relatat de 36 de ofiţeri ai bazei de ra­chete nucleare. Mărturiile lor stau drept dovadă în dosarul ce-a ajuns pe biroul coman­dan­tului Statului Major Ge­neral al armatei sovietice.
    În ur­ma a­ces­tor incidente, ex­per­ţii orga­ni­zaţiei „Setka” au ajuns la o concluzie îngri­jo­rătoare: nu ei erau cei care stu­­­­diau aceste fenomene i­nex­­­pli­cabile, ci, mai degrabă, ei erau cei studiaţi. A­ceasta a fost una dintre ipo­tezele emi­se recent de către co­lo­nelul Alexandr Plaksin, ex­pert şti­inţific în cadrul pro­gra­mului „Setka”, în perioada 1979-1991. „Deşi, la vre­mea res­pec­tivă, existau mai multe teo­rii despre ori­ginea OZN-urilor, după mai bine de 30 de ani, am ajuns la con­cluzia că aceste apariţii sînt rezultatul activităţii unei civilizaţii ne­pămîntene extrem de avan­sate. Fie pe planeta noastră există şi o altă inteligenţă, într-o lume paralelă, fie de undeva, din cos­­mos, cineva ne urmăreşte atent”.

   Triunghiul rusesc al Bermudelor
    Regiunea Voronej es­te una dintre cele mai enig­matice zone din Ru­sia, denumită de specia­liştii în ufo­logie „Triun­ghiul ru­sesc al Bermu­delor”. Încă din anii '70, de aici se raportau cele mai multe apariţii ale unor obiec­te zburătoare neiden­tifi­ca­te, ale unor fenomene inexpli­ca­bile, care înspăi­mîn­tau populaţia. Bineîn­ţeles, de­cla­­raţiile marto­rilor erau clasi­ficate şi se­cre­tizate, la televi­ziune sau în presă su­biectele referitoare la posi­bilitatea exis­tenţei unor for­me de viaţă extra­te­restră fiind cu desă­vîr­şire interzise. Şi totuşi, în 1982, un caz şocant a scăpat exerci­ţiu­lui de control al cen­zu­rii mass-media şi-a fost pu­blicat în revista „Ştiinţă şi tehnică pen­tru tineret”.

http://i.imgur.com/INbJL28.jpg
Foto 6: Gen. Pavel Popovici

    Totul s-a petrecut în tabăra de vară pen­tru copii „Mesteacă­nul”, nu departe de oraşul Borisoglebsk. În­tr-una din zile, un grup de băieţi în­soţiţi de doi profesori, au plecat în dru­meţie pe unul din dealu­rile aflate la cîţiva kilometri distanţă de cabană. Nu mai aveau mult pînă s-ajungă pe culme cînd, deodată, au zărit pe cer un obiect rotund, roşia­tic, care a trecut cu mare viteză peste capetele lor, dis­părînd du­pă deal.
    După cîteva minu­te, în faţa lor, la o distanţă de aproximativ 50 de metri, a apă­rut un grup de patru „oa­meni” foarte ciu­daţi. Sta­tura lor era gigantică, de trei-patru metri, cu o constituţie firavă. Se de­plasau foar­te uşor, ca şi cum ar fi plutit dea­supra pă­mîn­tului. După spuse­le martorilor, fiinţele a­veau trei ochi, unul dis­pus deasupra celorlalţi doi. Mîinile lor erau foarte lungi şi umerii aplecaţi în faţă. Copiii au ţipat îngroziţi şi-au rupt-o la fugă la vale, către cabană. În­torcînd capul, au văzut că fiinţele n-au pornit în urmărirea lor, ci, din contră, s-au întors şi s-au îndreptat către direcţia de unde veniseră.
    Uluitoarea întîlnire a fost confirmată şi de cei doi adulţi, însă povestea a fost primită cu neîn­credere şi zîmbete. Şi poate că totul ar fi fost dat ui­tării, dacă în aceeaşi după-amiază cîţiva profesori n-ar fi văzut cu ochii lor, nu departe de cabană, un obiect zburător stra­niu. Stătea nemişcat la o înălţime de cîţi­va metri dea­supra solului, părînd a urmări mişcările din interiorul taberei. Contrariaţi, profesorii s-au îndreptat către ciu­datul aparat, dar n-au apucat să facă cîţiva paşi, că OZN-ul a început să lanseze nişte raze strălucitoare în direcţia lor. Totuşi, era clar că in­tenţia nu era de a-i lovi ci mai mult de a-i avertiza. Apoi obiec­tul s-a înăl­ţat cu viteză şi-a dispărut în văz­duh. Profesorii au des­coperit că locul în care loviseră razele era complet ars.
    După trei ani, în Statele Unite apărea cartea ce­lebrului astronom şi ufolog Jacques Vallée, „Cronicile OZN-urilor din Uniunea Sovietică: Samizdatul cos­mic”, în al cărei cuprins se afla şi incidentul din tabăra de copii din Voronej.
    Ca o confirmare a straniilor apariţii din tabăra „Mes­teacănul”, recent, colonelul de aviaţie Ale­xandr Kopeikin a relatat că, în acelaşi an, lîn­gă aerodromul mili­tar Borisoglebsk, piloţii sovietici s-au con­frun­tat cu fenomene simi­lare. „Timp de peste 30 de ani, des­pre acest eve­niment s-a vorbit ca despre un accident. De fapt, a fost un atac. Un atac extraterestru. În ziua de 20 august, pilo­tul instructor, loco­te­nen­tul Ivanov, în timpul zborului de antre­na­ment alături de cursan­tul Saijin, a ra­por­tat: «Pe direcţia nord-vest, la altitu­di­nea de 2.000 de metri, în faţa noas­tră, se vede un obiect strălucitor».
    Lo­co­te­nen­tul n-a mai aş­tep­tat răspunsul ofiţe­rului de la turnul de con­trol şi-a pornit cu toa­tă vi­teza în urmă­rirea ciu­datului aparat. Cînd avionul MIG 21 s-a apropiat de obiectul neidentificat, piloţilor li s-a părut că OZN-ul zboară foarte încet. Dar, deo­dată, viteza sa a crescut uluitor, îndreptîn­du-se ţintă către sol, ca un ka­mikaze.
    În acel moment, cînd loco­tenentul Iva­nov relata ce se petrece, legătura radio s-a în­trerupt. Am sărit de la biroul de recepţie radio şi-am fugit afară, pe pistă. Alături de mine, cu ochii ţintă pe cer, mai erau încă şase ofiţeri. Am văzut cum aparatul nostru de zbor se pre­găteşte, în mod straniu, de ate­rizare. A coborît trenul de ate­rizare, a re­a­lizat un viraj lin pentru a se putea încadra pe pista care se des­fă­şura la apro­ximativ un kilometru dis­tanţă. S-a aplecat pe una din aripi şi, brusc, viteza a scăzut peste normal şi avionul s-a prăbuşit pe cîmpul de lîngă ae­ro­­drom. A fost ca şi cum o forţă teribilă l-a oprit, ca şi cum ci­neva l-ar fi apucat de coadă, deşi în spatele lui nu se zărea nimic”.

http://i.imgur.com/19g7Tq3.jpg
Foto 7: Cosmonauţii Kovalionok şi Savinih

    Cei doi piloţi de la bordul aparatului MIG-21, ins­tructorul şi cursan­tul, au murit pe loc. Ime­diat, la locul „acciden­tului” au sosit echipele de intervenţie şi salvare. După cîteva ore, locul era deja înţesat de echi­pele spe­ciale ale organi­za­ţiei „Set­ka”, ce strîn­geau cu ma­ximă atenţie toate dovezile.
---------------------------------------------
    Staţi liniştiţi, pentru că exact la fel procedează şi-ăia de dincolo de Ocean, secretomania fiind şi-n America la fel de mare. Ba aş zice că ăia sînt şi mai turbaţi! Imediat ce are loc un incident în care se prăbuşeşte ceva (rachetă, avion militar, dar mai ales vreun OZN), trupele speciale ale armatei înconjoară imediat zona, nepermiţînd accesul mulţimii, ci doar al băieţilor în costume negre şi cu ochelari de soare la ochi (adică ălora de la CIA, în principal, dar şi altora).
    În acest sens, cel mai intens mediatizat caz este incidentul care s-a petrecut la baza aeriană americană Roswell, statul New Mexico, în 1947. Însă unul dintre amănuntele pe care multă lume nu le ştie este faptul că pe-atunci (în anul 1947), baza Roswell era printre puţinele (dacă nu singura unitate militară americană de pe glob) care avea în dotare arme nucleare (o flotă de bombardiere B-29, celebrele „fortăreţe aeriene” – apropo, B”-ul vine de la „Boeing – care făceau parte din Grupul de Bombardament 509, de lîngă orăşelul Roswell, New Mexico).
---------------------------------------------

    „Deşi ac­cesul în zo­nă fusese limitat, urmă­ream întreaga scenă de pe pis­tele aerodromului. Deo­dată, la o distanţă de 150-200 de metri depărtare de lo­cul prăbuşirii, am văzut o fiinţă de-o înălţime in­cre­dibilă, de aproximativ patru metri. Se uita în direcţia «accidentului». Echipa «Setka» a luat-o la fugă, pe cîmp, către ciudata fiinţă, care s-a întors încet şi, în cîteva clipe, a dispărut.
    Eve­nimentul acelei zile pentru mine a rămas un mister. Cert este însă că pilotul Iva­nov şi cursantul Saijin au fost vic­timele unui atac al unei nave de origine ne­pămîn­teană. Într-adevăr, pro­babil că cei doi piloţi ar fi fost şi astăzi în viaţă dacă n-ar fi pornit în urmă­rirea OZN-ului. Am văzut de multe ori asemenea apa­rate neidentificate şi pot spune că, doar atunci cînd sînt provocate, ri­postează
, a declarat colonelul Ale­xandr Kopeikin. Afirmaţiile sale sînt susţinute de mărturiile mai multor ofiţeri de aviaţie, declaraţii care astăzi se găsesc în acelaşi „Do­sar albastru”.

   Norul ucigaş
    După straniul accident, Mi­nisterul Apărării a emis un ordin în care cerea tuturor piloţilor care decolau de pe pistele aerodromului de la Bori­soglebsk să întoc­meas­că un raport detaliat al fie­cărui zbor efectuat. Ac­tivi­tatea din zona Voronej era atent monitorizată de că­tre cercetătorii şi militarii orga­nizaţiei „Setka”. Cu toa­te acestea, nici straniul fe­nomen ce urma să se pe­treacă în toamna anului 1984 n-a putut fi explicat. Sau, dacă au existat ipoteze care-ar fi putut clarifica ce­va în „Dosarul albastru”, acestea n-au fost făcute pu­blice.
    9 septembrie 1984. La ora 16 şi 10 minute, de la sol se putea observa, cu ochiul liber, un obiect imens, ca un nor negru, ce stătea ne­miş­cat, suspendat deasu­pra ae­ro­dromului Borisoglebsk. S-a stabilit că „norul” se afla la o altitudine de apro­xi­ma­tiv 7.000 de metri. Pe ecra­nele radarului de scanare cir­culară au apărut do­uă obiec­te, aparent două avioane. Cînd operatorul radio a în­cer­cat să raporteze eveni­men­tul, transmisia radio a fost perturbată de semnale parazite cu aceeaşi frec­ven­ţă.
    Ulterior, lo­cuitorii zonei au de­clarat că atît posturile radio de pe undele medii şi lungi, cît şi echi­pamentele de te­le­fonie au fost bruiate de un zgomot puter­nic. Avînd în vedere caracterul neobiş­nuit al si­tuaţiei şi perico­lul în care se puteau afla cele două avi­oa­ne ob­servate pe ra­dar, comandantul aero­dro­mului, Alexandr Ko­­peikin, fără a mai aştepta per­misiunea superiorilor, a trimis pen­tru intercep­tare un avion la bordul căruia se aflau doi piloţi. Ajungînd la apro­xi­mativ acelaşi nivel cu ciu­datul nor negru, pi­loţii au ra­portat că di­men­siunea lui este mult mai mare decît se putea observa de la sol. Avea o înălţime de apro­xi­mativ 400 de metri şi-o lungime de peste un kilometru.

http://i.imgur.com/R0tiRXH.jpg
Foto 8: Col. Alexandr Plaksin

    De­şi au cercetat în­treaga zo­nă în cău­ta­rea celor do­uă avioane, piloţii n-au reuşit să dea de ur­ma lor. Hotărîndu-se să străbată no­rul pe verticală, piloţii au ridicat avionul la o altitudine de 7.500 de metri. Dedesubt nimic peri­culos nu părea să se pe­trea­că. Au început picajul direct în nor. Dar de îndată ce-au pătruns în ceaţa densă şi neagră, piloţii au fost asurziţi de-un ţiuit îngrozitor, ca o sirenă, provo­cîn­du-le dureri de cap insuportabile. „De 18 ani zbor, am traversat, în cursele mele, furtuni teribile, dar o asemenea experienţă n-am mai trăit”, relata pilotul Garbunov în măr­turia sa ulterioară.
    „Un vîrtej extrem de puternic ne atrăgea ca un magnet, zdruncinînd cumplit avio­nul. Am crezut că aparatul nu va rezista şi se va rupe în bucăţi, odată cu mine. Capul mi se lovea de cabină. Cu eforturi uriaşe, am reuşit să întoarcem avionul şi să ieşim din nor. Şi de îndată ce-am părăsit zona aceea nebuloasă, totul s-a oprit. Şi vîntul pu­ter­nic şi ţiuitul asurzitor. Sînt convins că acel nor nu era o manifes­tare a unui fe­nomen natural atmos­fe­ric, ci, poa­te, un fel de armă meteorologică a unei alte civi­lizaţii, cu siguranţă ne­pă­mîntene”.
    Oficial, în 1991, după destrămarea Uniunii So­vie­tice, organizaţia „Setka” şi-a încetat activitatea. Sau poa­te şi-a schimbat doar numele. Deşi parte din infor­maţiile cuprinse în „Dosarul albastru” au fost dese­cretizate, ar fi totuşi naiv să credem că ofiţerii ruşi au povestit tot ceea ce ştiau. Cert este că „jocurile” arma­tei sovietice cu fenomenele şi obiectele necunoscute s-au dovedit a fi foarte periculoase. Şi asta pentru că, un­deva în Univers, există o civilizaţie, probabil supe­rioară celei umane, care nu se lasă observată, studiată şi, cu atît mai puţin, manipulată.


sursa: Formula As nr 1028

Articolul de mai sus a fost primit prin poştă electronică în data de 25 februarie 2013 de la un coleg care, la rugămintea mea, şi-a dat acordul să-l public pe acest blog. Dacă doriţi să copiaţi acest material şi să-l urcaţi în altă parte pe Internet sau să-l trimiteţi pur şi simplu pe mail, politeţea vă obligă să specificaţi sursa de provenienţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atenţie: Comentariile care conţin violenţă de limbaj vor fi şterse!

Related Posts with Thumbnails