luni, 13 ianuarie 2014

Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii – 2

Articolul de mai jos a fost primit prin poştă electronică în data de 10 august 2012 de la un coleg care, la rugămintea mea, şi-a dat acordul să-l public pe acest blog. Dacă doriţi să copiaţi acest material şi să-l urcaţi în altă parte pe Internet sau să-l trimiteţi pur şi simplu pe mail, politeţea vă obligă să specificaţi sursa de provenienţă.

    Introducere
   Ca un făcut, acest mail era gata să vi-l expediez adineauri, la ora 16:18 minute. Numai că, de ceva timp, afară se înorase şi stătea să plouă din clipă-n clipă.
    Netulburat, mi-am văzut în continuare de-ale mele: am încărcat mesajul, luîndu-l cu copy-paste de unde-l aveam salvat în calculator, apoi am deschis un fişier Word şi i-am adăugat şi pe primii destinatari. Făceam totul acţionînd în virtutea unor automatisme, conform obiceiurilor devenite reflexe condiţionate de la o vreme încoace, fiind nestînjenit de fenomenele naturii ce se conturau dincolo de geam.
    Problema e că atunci cînd a fost s-apăs pe „Trimite” şi să expediez această scrisoare primei grupe de destinatari, un fulger şi-un tunet foarte puternic au căzut exact pe blocul nostru, de m-am speriat şi-am sărit în sus de pe scaun.
    Acum plouă foarte tare, toarnă cu găleata de parcă „ar curge fum”. Mă uit pe geam şi observ că blocurile de dincolo de terenul de fotbal (aflate la maxim 150 m distanţă) se văd ca printr-o ceaţă deasă, de parc-ar fi o zi tîrzie de toamnă.
    Acestea fiind zise, haideţi să continuăm călătoria şi să vedem ce mai scrie d-l Dan Bozaru în seria articolelor sale, în speranţa că acel fulger (însoţit poate şi de trăsnet, cine ştie?!) se va produce şi-n minţile şi-n Inimile voastre, în special ale celor care încă se uită cu-n ochi chiorîş cînd citesc aşa ceva.


Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (II)

autor: profesor yoga Dan Bozaru
data: 07 iunie 2012


    Pentru a înţelege importanţa luptei teribile care se duce în prezent pe Terra între Forţele Binelui şi cele ale Răului şi pentru a corela în mod inteligent această realitate cu intervenţia civilizaţiilor extraterestre, este necesar să cunoaştem mai întîi unele aspecte referitoare la trecutul îndepărtat al rasei umane pe planeta noastră şi felul în care a fost influenţată evoluţia ei de-a lungul timpului.
http://i.imgur.com/sa3BeOD.jpg      Literatura de specialitate şi cea ezoterică, paleoastronautica, anumite studii şi descoperiri ştiinţifice, dar mai ales abundenţa din ultimii ani a informaţiilor apărute pe internet, prin intermediul feluritelor canale şi relee de manifestare, oferă o privire de ansamblu asupra subiectului care poate fi redusă la cîteva observaţii sintetice:
– rasa umană este doar una dintre tipurile diferite de rase care populează universul fizic;
– în general vorbind, caracteristicile ei diferă de la o planetă la alta, fiind rezultatul încrucişărilor complexe între indivizi ai unor rase diferite sau rezultatul ingineriei genetice;
– de-a lungul timpului, planeta noastră a fost căminul mai multor civilizaţii extraterestre, precum şi a unei faune şi flore foarte diverse;
homo sapiens sapiens este un „locuitor” relativ recent al planetei;
– rasa umană actuală a rezultat, printre altele, din combinarea şi manipularea genetică repetată a ADN-ului iniţial de către o altă rasă, de natură reptiliană, foarte avansată în cunoaşterea ingineriei genetice;
– manipularea genetică a fost de aşa natură, încît să reducă în mod dramatic posibilităţile de cunoaştere şi de acţiune ale fiinţei umane;
– scopul malefic al acestor intervenţii în structura ADN-ului uman a fost ca acea rasă reptiliană să deţină controlul şi puterea absolută pe această planetă.
    Aproape în orice regiune a globului întîlnim dovezi şi mărturii ale culturilor străvechi despre prezenţa civilizaţiilor extraterestre pe planeta noastră. Fiecare cultură antică ne-a lăsat mărturii de necontestat despre comunicarea cu fiinţe din alte lumi: viziunea lui Ezechiel redată în Biblie şi întîlnirea lui cu „îngerii” din carul de foc ce a coborît din cer; cunoştinţele uluitoare despre stelele Sirius ale tribului Dogon din nord-vestul Africii şi învăţăturile pe care acel trib le-a primit de la „zeii” veniţi din stele; aztecii şi maiaşii vorbesc şi ei despre zeii veniţi din cosmos, precum şi despre revenirea lor. Exemplele sînt nenumărate, însă aici am dorit să menţionăm doar cîteva dintre cele mai cunoscute relatări.
    Autorii care au popularizat cel mai mult acest tip de informaţii în cărţile pe care le-au publicat sînt Erich von Daniken (în lucrarea lui reprezentativă: „Carele zeilor”) şi Zecharia Sitchin (în lucrarea lui reprezentativă: „A 12-a planetă”), însă pe lîngă aceştia mai sînt mulţi alţi autori contemporani cu lucrări importante în domeniu, cum ar fi: Gregg Braden, Graham Hancock, Robert Bauval etc.
http://i.imgur.com/TUISSpG.jpg      Aproape toţi gînditorii de seamă din ultimii 150 de ani au fost convinşi de faptul că omenirea a fost manipulată şi controlată de membrii unei civilizaţii extraterestre prin intermediul cunoaşterii oculte pe care aceştia au infuzat-o gradat, folosindu-se de diferite structuri şi organizaţii secrete.
    În 1870, aşa-numitul „X-Club” (n.t. – „Clubul X”) al lui T.H. Huxley domina prestigioasa Societate Regală de Ştiinţe din Londra. Ideea fundamentală care stătea la baza grupului X-Club era aceea că fiinţa umană a fost „implementată” pe Pămînt, odată cu celelalte forme de viaţă, de către o civilizaţie foarte avansată din spaţiu. De altfel, cei mai mulţi dintre cercetătorii evoluţionişti nu au crezut niciodată că viaţa a apărut de la sine pe această planetă, aşa cum acreditează în mod ridicol teoria lui Darwin.
---------------------------------------------
     Iată încă o confirmare a celor scrise de mine în mail-ul cu titlul Ascensiunea umană din 2012, trimis vouă pe 01 august a.c., în care îmi permiteam să afirm anumite „răutăcisme” la adresa lu' tovarăşu' Darwin, printre care şi acela că ta-so a fost mason de rangul 33 ceea ce însemna un grad foarte înalt în cadrul masoneriei mondiale de la acea dată).
---------------------------------------------

    Cu alte cuvinte, evoluţia fiinţei umane nu a fost şi nu este întîmplătoare, ci mai curînd ea pare să fi fost direcţionată într-un fel anume de încrucişarea fiinţelor umane cu fiinţe aparţinînd unor alte civilizaţii şi rase extraterestre, precum şi de intervenţia genetică extrem de complexă a unor fiinţe care deţineau nişte cunoştinţe foarte avansate în acest domeniu. Chiar şi celebrul biofizician Francis Crick, care a fost unul dintre cei patru descoperitori ai structurii moleculei de ADN uman, a afirmat că viaţa a fost „însămînţată” pe planeta noastră prin fenomenul pe care el l-a denumit panspermie. Detalii despre această teorie revoluţionară pot fi aflate din articolul „Directed Panspermia” (n.t. – „Panspermia dirijată”), Icarus, vol. 19, nr.3, 1973, ce poate fi consultat la http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/SCBCCP.pdf.
    Scriitorii de literatură SF din secolul al XIX-lea – dintre care Jules Verne şi H.G. Wells sînt cei mai cunoscuţi – afirmau că lumea este condusă de un grup de elită care a fost „implementat” de către membrii unei civilizaţii ET şi că acest grup de elită are la dispoziţie tehnologia şi cunoştinţele necesare pentru a deschide omenirii drumul spre cele mai înalte realizări spirituale şi materiale; dar că, din dorinţa de a păstra puterea şi controlul absolut, această cabala criminală menţine de sute şi chiar de mii de ani un secret total asupra originii rasei umane şi asupra istoriei sale adevărate, manipulînd informaţia şi oferind în schimb date eronate.
    În nebunia lor, membrii acestui grup restrîns de fiinţe au ajuns să creadă că ei au dobîndit accesul la o dimensiune superioară a realităţii sau, cu alte cuvinte, că au „ascensionat”. Acesta este motivul pentru care ei se auto-denumesc „Iluminaţi”, considerînd că celelalte fiinţe umane sînt demne de dispreţ şi bune doar de a-i sluji precum nişte sclavi. În realitate, „Iluminaţii” ar putea fi mai curînd denumiţi „Înneguraţii” (sau "Îngîmfaţi"), deoarece răul imens pe care l-au adus omenirii de-a lungul istoriei ei, rău care a fost atent şi îndelung plănuit de-a lungul miilor de ani sub ghidarea perseverentă a unei rase extraterestre malefice, de tipologie reptiliană, nu poate avea absolut nimic de a face cu Lumina, puritatea şi Spiritualitatea Iubirii, şi-a intenţiilor divine superioare.
http://i.imgur.com/hcrlcWI.jpg      Problema manipulării genetice a ADN-ului uman a devenit evidentă chiar şi pentru unii oameni de ştiinţă contemporani, care în prezent sînt convinşi că cele 97 de procente (atentie, 97%!!!) de secvenţele necodate ale ADN-ul nostru nu reprezintă altceva decît codul genetic al unor forme de viaţă extraterestre. În urmă cu peste un deceniu, cercetătorii afirmau cu emfază şi aroganţă că această parte uriaşă din ADN este de fapt un aşa-zis „gunoi”, adică secvenţele respective sînt fără niciun folos şi reprezintă nişte rebuturi ale Naturii. Afirmaţia lor aiuritoare se datora faptului că ei pur şi simplu nu au reuşit să înţeleagă ce anume semnificau acele secvenţe de ADN. Deoarece misterul era total şi orgoliul nu le permitea să recunoască acest lucru, ei au decis să emită inepţia aşa-zisului „junk-DNA”, adică a „ADN-ului rebut”.
    Ceea ce îi bulversa pe oamenii de ştiinţă era faptul că 97% din molecula de ADN nu se codează în proteine, apărînd ca o repetare de secvenţe care nu are niciun înţeles. Totuşi, chiar dacă unii cercetători avangardişti expun rezultatele lor extraordinare, aceasta nu înseamnă că bariera dogmatismului ştiinţific a fost îndepărtată. De pildă, profesorul John McPherson de la departamentul „Human and Molecular Genetics” (n.t. – Genetica umană şi moleculară) al Colegiului Baylor din Texas nu este de acord cu afirmaţia că aşa-numitul „ADN-rebut” are de fapt origini extraterestre. Modul de gîndire al acestui cercetător contemporan de renume mondial poate fi urmărit în interviul luat de Linda Moulton Howe în 2007, în care este atins subiectul sensibil al ADN-ului „rebut”, al unei posibile intervenţii extraterestre asupra genomului uman şi a altor aspecte actuale referitoare la ingineria genetică (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn07.htm).
http://i.imgur.com/hL75HHf.jpg     Informaţia despre faptul că ADN-ul uman este în cea mai mare parte de provenienţă extraterestră a venit de la o echipă de cercetători conduşi de profesorul Sam Chang. Articolul a apărut pe „Canada's Progressive Blog” (n.t. – „Blogul progresist canadian”), la data de 11 ianuarie 2007 şi este semnat de John Stokes. Cu toate acestea, nu găsim niciun fel de referinţe despre profesorul Sam Chang. Putem presupune că el a recurs la alegerea unui pseudonim, ştiută fiind virulenţa cu care comunitatea ştiinţifică mondială atacă pe oricine are îndrăzneala să îi dărîme „castelul din cărţi de joc” pe care ea îl construieşte atunci cînd vrea să creadă într-o anumită teorie (în acest caz, în teoria ADN-ului rebut). Chiar dacă misterul planează asupra autorului studiului (profesorul Sam Chang) şi a echipei sale, cu toate acestea datele oferite de ei în articol nu pot fi ignorate, cu atît mai mult cu cît se suprapun peste celelalte mărturii care provin de la majoritatea culturilor lumii în legătură cu manipularea genetică a rasei umane de către o altă civilizaţie ET.
>    Care sînt urmările manipulării genetice a ADN-ului uman? Sînt ele în legătură şi cu alte realităţi energetice de pe planeta noastră? Răspunsul este afirmativ, deoarece fiinţele şi vegetalele care alcătuiesc biosfera planetei acţionează în diferite planuri de vibraţie energetică. De pildă, plantele există în realitatea fizică (3D), dar de asemenea ele au şi o componentă energetică în planul eteric; animalele există în realitatea fizică şi cea eterică, dar de asemenea ele au şi anumite rudimente ale corpului emoţional (astral); omul, pe de altă parte, există ca structură fizică, eterică şi astrală, dar în plus el deţine şi structura (corpul, vehicolul) mentală, datorită căreia el este conştient că există. Mai mult decît atît, fiinţa umană este înzestrată şi cu corpul cauzal, precum şi cu cel al conştiinţei cosmice, fiind înzestrată de asemenea cu posibilitatea rezonanţei oculte chiar cu Sursa Supremă a Întregii Creaţii, care este Dumnezeu Tatăl.
    Toate aceste structurări energetice sînt în mod tainic codate în molecula ADN-ului, care – analogic vorbind – este precum o antenă care e capabilă să se acordeze pe oricare dintre nenumăratele frecvenţe energetice din Macrocosmos. Componentele eterică, astrală şi mentală ale energiei viului de la suprafaţa planetei noastre formează un fel de „reţea energetică terestră”, precum o înfăşurătoare, care este extrem de complexă şi activă, fiind ea însăşi un rezonator gigantic cu celelalte energii din Univers. Pe de altă parte, planeta însăşi are o reţea energetică proprie, ce interacţionează în fiecare clipă cu tot ceea ce este viu pe suprafaţa ei. Rezonanţa între această reţea şi fiinţele de pe planetă este ceva asemănător comunicării dintre o antenă şi un aparat de radio; într-un anumit fel, am putea spune că cele două (antena şi aparatul de radio) se „susţin” reciproc.
http://i.imgur.com/GdaZt1n.jpg     Problema este că reţeaua energetică planetară (şi într-o anumită măsură ADN-ul uman) a fost timp de mii şi mii de ani blocată şi limitată în mod deliberat de către o civilizaţie extraterestră reptiliană, care deţinea cunoştinţele tehnologice necesare pentru a realiza acest lucru. Această dramatică limitare de rezonanţă nu a permis evoluţia fiinţei umane, ci a urmărit să o menţină la un nivel inferior de gîndire şi percepţie, oarecum într-o stare asemănătoare comportamentului unui zombi sau a unui robot. Reptilienii au dorit astfel ca oamenii să îndeplinească o serie întreagă de activităţi care implicau mai ales munca fizică, într-o stare de supunere oarbă, fără să-şi pună prea multe întrebări şi fără să se răzvrătească.
    Cheia unei astfel de acţiuni abominabile, care are o însemnată componentă energetică subtilă, a fost şi continuă să fie crearea şi exacerbarea în fiinţele umane a sentimentului de FRICĂ. Civilizaţia reptiliană la care ne referim (vom prezenta în episoadele următoare anumite date în legătură cu provenienţa şi menirea ei în galaxie) există în dimensiunile 4D şi 5D, prin urmare ea poate să aibă acces la vehicularea şi manipularea anumitor realităţi energetice care nu sînt cunoscute fiinţelor din 3D (adică din planul fizic).
    Datorită decadenţei şi a intenţiilor grosiere pe care le avea, precum şi datorită unei anumite degenerescenţe genetice, o facţiune a acestei civilizaţii a alunecat de-a lungul timpului într-un comportament malefic, ajungînd să depindă, ca hrană şi subzistenţă, de energii foarte joase, viscerale şi perverse, dintre care Energia Fricii a constituit mereu o sursă importantă pentru existenţa lor.
---------------------------------------------
     V-aţi întrebat vreodată în sinea voastră, în modul cel mai sincer cu putinţă, de unde vine această frică ancestrală a omului faţă de întuneric, de rău şi de necunoscut (sau faţă de neprevăzut), mai ales atunci cînd vă aflaţi singur(ă) undeva? Ei bine, un posibil răspuns îl aveţi în cele scrise de d-l Dan Bozaru.
---------------------------------------------

    Supunerea prin teroare a oamenilor, ameninţarea continuă, metodele perverse de manipulare, instigarea la ură şi la luptă, insuflarea tendinţei de înşelăciune, de minciună şi de parvenire, inocularea spiritului de competiţie, exacerbarea rezonanţelor faţă de lumea plăcerilor necontrolate, amplificarea tendinţei către lux facil şi materialitate; toate acestea şi încă multe altele au fost în cîmpul atenţiei reptilienilor, prin manipularea reţelei energetice a Pămîntului şi prin blocarea codurilor şi secvenţelor rezonante superioare de la nivelul moleculei de ADN uman. Astfel, dintre toate posibilităţile pe care le avem la dispoziţie în această grandioasă manifestare, doar 3% ne sînt accesibile, la o abordare comună.
http://i.imgur.com/CXqOd56.jpg     Menţinînd această continuă stare de angoasă în oameni, reptilienii s-au hrănit în mod constant cu energiile inferioare ale fricii pe care le captau din reţeaua energetică a planetei, ce era menţinută sub un strict control tehnologic de către ei. „Metoda” practicată era simplă: din anumite puncte strategice de pe suprafaţa Pămîntului (şi mai ales din anumite instalaţii şi baze suboceanice), ei bombardau energetic zonele locuite ale planetei cu frecvenţele inferioare ale fricii, urii şi mîniei, creînd şi amplificînd în acest fel rezonanţe foarte distructive, care reverberau mai apoi în reţeaua structurală energetică a Pămîntului, de unde acele fiinţe extraterestre reptiliene se „înfruptau” pentru a-şi menţine existenţa.
    Această abominabilă stare de lucruri s-a menţinut timp de multe mii de ani, fără ca cei mai mulţi dintre oameni să aibă vreo idee despre adevăratele motive ale neîncetatelor lupte, neînţelegeri şi războaie dintre triburi, comunităţi, state sau regate; nici despre motivele reale ale decadenţei lor morale şi fizice, ale lipsei de perspective spirituale sau ale incredibilei minciuni în care erau menţinuţi. Influenţa malefică a acestei civilizaţii extraterestre, care urmărea astfel să pună stăpînire totală pe planeta noastră, trebuia dirijată astfel încît oamenii să nu cunoască niciodată adevărul despre originea lor, despre însuşirile extraordinare cu care sînt înzestraţi genetic şi, de asemenea, să nu cunoască modalitatea prin care ei sînt menţinuţi într-o continuă sclavie fizică, emoţională şi mentală.
    De asemenea, oamenii nu trebuiau să afle cine sînt cei răspunzători de această stare de lucruri. Secretul a luat astfel proporţii gigantice şi chiar mitice de-a lungul timpului, fiind înconjurat fie de alura irealului, fie de cea a ridicolului. Cu alte cuvinte, dacă aveai curajul să vorbeşti despre aceste adevăruri, fie erai considerat nebun sau în cel mai bun caz un visător, fie erai marginalizat şi batjocorit de societate.
http://i.imgur.com/r6y54Nq.jpg   Orbirea incredibilă a majorităţii oamenilor în legătură cu aceste adevăruri a început să fie disipată – am putea spune chiar într-un mod accelerat – cu precădere în ultimii 3-4 ani. Impactul energetic colosal care determină această „Trezire” provine de la două surse principale, care se corelează: prima dintre ele se referă la faptul că Pămîntul se află în pragul încheierii unor cicluri cosmice majore şi, implicit, a începerii altor cicluri, în deplină conformitate cu legea universală a ritmului şi alternanţei; al doilea factor determinant este cel al ajutorului pe care omenirea îl primeşte de la anumite civilizaţii ET benefice, care asistă şi sprijină efortul foarte complex ce trebuie să conducă la Ascensiunea Spirituală a rasei umane pe un nivel de vibraţie superior celui fizic. Timpul reintrării în drepturi a structurii complexe a ADN-ului nostru a sosit. „Trezirea” lui la capacitatea maximă de 12 dimensiuni (adică 12 spirale de ADN, nu doar două, cîte sînt active în prezent) este pe cale să devină o realitate şi, în acest sens, consultarea articolului lui Ben-Arion (vezi AICI) ar putea fi foarte utilă.
---------------------------------------------
     Vedeţi că pe situl de mai sus, undeva în partea dreaptă, ceva mai jos, acolo unde apar simbolurile steagurilor a 4 ţări – Franţa Germania, Korea si China, sper să nu le modifice ăştia-ntre timp – dacă daţi clic pe ele, o să v-apară jos de tot alte 36 de limbi, printre care şi româna. Traducerea este de toată jena, deoarece e făcută automat cu serviciul oferit de Goolge Translate. Varianta în limba română este plină de greşeli de tălmăcire, aşa că nu reprezintă cine ştie ce operă de artă, însă m-am gîndit că pentru unii este mai bine decît nimic. Măcar vă faceţi o idee.
---------------------------------------------

    Acestea sînt dovezi certe, pe care chiar şi ştiinţa contemporană le recunoaşte. Mai apoi, informaţia din cadrul articolului este dezvoltată într-un alt extras, ce poate fi consultat la adresa: http://humansarefree.com/2011/04/amazing-scientists-our-dna-is-mutating.html. Considerăm că toate acestea reprezintă tot atîtea dovezi în plus care atestă timpul transformării spirituale a omenirii şi a întregii planete.
http://i.imgur.com/kwVkIZp.jpg     Aproape toate structurile şi sistemele de viaţă socială şi economică care au fost create de om pînă acum se vor prăbuşi iremediabil peste foarte puţin timp şi această prăbuşire va fi cu atît mai teribilă pentru unii, cu cît ignoranţa şi prostia imensă vor continua să limiteze deciziile şi modul lor creator de gîndire. Foarte curînd colapsul va cuprinde practic toate domeniile existenţei şi el va deveni evident pentru oricine.
    La toate acestea se vor adăuga anumite fenomene naturale, aflate în corelaţie cu transformările energetice despre care am menţionat. Ele vor implica un comportament climatic aparent „ilogic”, cu fenomene meteorologice speciale, violente, care adeseori se vor petrece în zone în care nu ar trebui să se manifeste. Destul de repede, intensitatea şi frecvenţa acestor manifestări naturale nu va mai putea fi ignorată şi ea va atrage atenţia întregii lumi.
    Totuşi, trebuie să menţionăm că evenimentele climatice şi cele geodezice care se vor amplifica din ce în ce mai mult nu vor avea caracterul cataclismic care a fost menţionat în profeţiile vechi, deoarece în prezent situaţia a fost controlată şi dirijată de aşa manieră, printr-o abilă conlucrare între anumite civilizaţii extraterestre benefice şi acţiunea profund spirituală a unor grupuri şi organizaţii de fiinţe umane, încît intensitatea şi frecvenţa lor va fi mult diminuată.
http://oi41.tinypic.com/2lsbmft.jpg      Modul în care vom înţelege realitatea acestor fenomene şi evenimente este determinant pentru evoluţia fiecăruia dintre noi. Aşa după cum am menţionat, elementul crucial în această situaţie este nivelul de vibraţie al conştiinţei individuale. Dacă el este deja superior conştiinţei planului fizic, atunci va fi uşor pentru noi să înţelegem că tot ceea ce se petrece şi urmează să aibă loc pe planeta noastră face parte din etapele transformării ei fundamentale la nivel vibratoriu, transformare care ne implică de asemenea şi pe noi înşine.
    Dacă însă vom fi prinşi în strînsoarea fără milă, inferioară a sentimentului de frică, ce rezonează cu egoismul, cu lipsa de luciditate, cu inerţia, cu întunecimea mentală, cu sentimentul de separare individuală şi cu prostia, atunci fără dar şi poate că vom percepe toate aceste transformări într-un mod fatidic, ca fiind nişte dezastre şi nenorociri ce s-au abătut pe nepusă masă asupra noastră, a tuturor. Ne vom adînci atunci mai mult în latura egoismului, căutînd prin toate mijloacele să ne salvăm pe noi înşine, fără să ne intereseze nimeni şi nimic altceva.
http://oi39.tinypic.com/14l4tqp.jpg     Într-un anumit fel, putem spune că sîntem martori la ultimele zile ale Pămîntului în dimensiunea lui fizică şi aceste momente sînt, fără îndoială, foarte speciale. Din nefericire, mulţi oameni continuă să se agaţe de ideea „lipsei de schimbare”; cu alte cuvinte, ei vor să păstreze status quo-ul cu care s-au obişnuit, o dulce mocirlă care implică puterea decizională, confortul, bogăţia şi distracţiile, chiar dacă ei sînt conştienţi de urmările dezastruoase ale acţiunilor lor asupra altor oameni sau chiar asupra lor înşişi.
    În acest mediu, superficialitatea, trivialitatea, grotescul şi decadenţa sînt considerate fireşti şi chiar promovate intens, mai ales ca parte integrantă din planul reptilian al cabalei criminale, care în acest fel încearcă să menţină omenirea la un nivel cît mai jos de vibraţie a conştiinţei. Aceste fiinţe reptiliene ştiu bine că transformarea şi elevarea spirituală nu poate să survină decît dacă nivelul de vibraţie al fiinţei umane este suficient de ridicat şi tocmai de aceea ele încearcă prin toate mijloacele să împiedice aceasta, căutînd să menţină sistemul economic falimentar, ideologia fadă despre viaţă şi arta decadentă în toate aspectele ei.
    Cu toate acestea, din ce în ce mai mulţi oameni par să se trezească la o nouă realitate, par să înţeleagă într-o altă lumină – care este mult mai pertinentă şi mai apropiată de adevăr – situaţia actuală, iar aceste persoane vor fi dintre cele care vor reuşi „marele salt vibraţional” care se află atît de aproape, în timp ce fiinţele care vor continua să se cantoneze în necredinţă, suspiciune, ironie şi batjocură cu privire la aceste realităţi pe care le trăim, refuzînd să le înţeleagă semnificaţia, vor trebui să plătească preţul unei reevaluări a conştiinţei într-o altă zonă a Universului şi într-o altă existenţă.
    Aici trebuie să înţelegem cît mai bine cu putinţă că este imposibil să pretindem accesul la beneficiile transformării, dar în acelaşi timp să vrem să ne păstrăm vechile noastre obiceiuri şi deprinderi păguboase. Este ca şi cum am vrea să ne bucurăm de un post minunat de radio care funcţionează pe unde scurte, unde se pot audia ştiri minunate şi piese muzicale divin inspirate, dar pentru aceasta vrem să folosim un aparat de radio care funcţionează doar pe unde lungi. În timp ce fiinţele umane care sînt pregătite şi care şi-au reevaluat existenţa pe principiile spiritualităţii vor trece cu succes în dimensiunile superioare, cele care preferă să rămînă la nivelul 3D vor trebui să sufere o „reciclare”, pentru a asimila în mod corect experienţa fizică.
    Inconştienta multora se bazează pe faptul că, aparent, nimic anormal nu s-a petrecut şi acest lucru este folosit ca „argument” pentru a justifica lipsa de acţiune sau mobilizare interioară şi exterioară. În realitate – aşa după cum apar semnale din numeroase direcţii – evenimentele se vor precipita destul de repede. Aproape sigur totul va începe de la căderea cîtorva economii din Europa, ceea ce va antrena căderea dezastruoasă, ca într-un iureş, şi-a celorlalte economii, deoarece sistemul actual se bazează pe dependenţa reciprocă a schimburilor economice între ţări şi, de asemenea, pe valuta internaţională, care este dolarul. Astfel, colapsul unei ţări va atrage colapsul celorlalte ţări, aşa încît economia mondială va ajunge foarte repede în faliment total.
http://oi43.tinypic.com/zvvmux.jpg     Dacă privim cu atenţie la situaţia economică din Europa, constatăm că criza bancară se adînceşte pe zi ce trece. Miliarde de euro sînt scoase din bănci şi împînzite în diferite ţări, ca „ajutor” sau susţinere în faţa spectrului incapacităţii de plată. Situaţia avansează rapid de la „rea” la „foarte rea”, cam la fel cum scapă aerul dintr-un balon care se dezumflă. Se ştie că succesul oricărui sistem financiar este dictat de încrederea oamenilor în instituţiile implicate în tranzacţii, ori în prezent tocmai această încredere fundamentală în băncile unor ţări precum Grecia, Italia, Spania şi Portugalia dispare într-un ritm alarmant. De exemplu, sistemul bancar din Grecia este în pragul colapsului şi în ritmul acesta nu va trece mult timp pînă cînd şi băncile din Spania şi Italia vor începe să cadă una după cealaltă. De altfel, a patra cea mai mare bancă din Spania, Bankia, dă primele semne în acest sens, deoarece acţiunile ei s-au prăbuşit, după ce ea a cerut statului un ajutor suplimentar de 19 miliarde de euro. În ultimele zile (începutul lui iunie 2012), situaţia lui Bankia a devenit chiar dezastruoasă, această instituţie aflîndu-se în pragul falimentului. Între timp, stocurile spaniole din bănci continuă să scadă vertiginos.
    În plus, există multe alte semne că lucrurile se îndreaptă spre deznodămîntul menţionat mai sus: agenţia de rating Moody's a retrogradat indicele de credit în cazul a 16 bănci spaniole şi a 26 de bănci italiene, anunţînd că se află în revizuirea indicelui a încă 114 instituţii bancare din Europa; nivelul tranzacţiilor a scăzut aproape la toate băncile importante din zona euro; în ultima perioadă, din băncile greceşti au fost retraşi de opt ori mai mulţi bani decît în condiţii normale; Banca Centrală Europeană a tăiat finanţările pentru patru bănci elene, iar şefa FNI, Christine Lagarde, a declarat că Grecia va trebui de acum înainte să se ajute singură; s-a anunţat că economia Spaniei şi a Italiei se află oficial în recesiune; actele de nesupunere civică au crescut alarmant în Italia; guvernele Europei se pregătesc febril pentru a face faţă „cutremurului” financiar şi economic pe care îl va genera ieşirea Greciei din zona euro; analiştii afirmă că pînă în luna septembrie Grecia nu va mai fi în Uniunea Europeană.
http://i.imgur.com/V1Y9vq7.jpg     Dincolo de aceste semne evidente de declin financiar în Europa, este important să observăm mai ales schimbarea accelerată care are loc în lume şi care afectează aproape toate domeniile ei de activitate, pornind de la cel financiar, după care este structurată societatea actuală. Recenta sincopă a colosului bancar J.P. Morgan, care a încasat o lovitură năucitoare, pierzînd în două zile mai bine de două miliarde de dolari, este edificatoare pentru aroganţa, neatenţia şi dispreţul afişat pretutindeni de „elita” masonică din dimensiunea fizică. Lucrurile sînt însă cu atît mai grave, cu cît această imensă pierdere este catalogată de către anumite oficialităţi ale băncii J.P. Morgan ca fiind doar „vîrful aisbergului” în comparaţie cu adevărata situaţiei a pierderilor care urmează să se petreacă. Fără să precizeze în clar, toată lumea ştie însă că „bomba care stă să explodeze” la această bancă (cea mai puternică din lume) constă în situaţia dezastruoasă a derivatelor bancare.
    Această scurtă analiză a situaţiei sistemului financiar actual este utilă pentru că ne ajută să înţelegem mai bine dedesubturile maşinaţiilor satanice ale „Iluminaţilor”. Situaţia băncilor din Europa sau America este emblematică pentru modul malefic în care ei au gîndit întregul sistem bancar de înrobire a oamenilor.
    În principiu, acest sistem se bazează pe sintagma „a face bani din nimic”. Aceasta înseamnă să creezi „bani” prin crearea unei „datorii”. Bancherii masoni şi-au dat seama că nu vei putea niciodată să creezi destui bani pentru a-ţi plăti datoriile, pentru că cei care te plătesc pe tine, te plătesc de fapt cu datoria lor şi astfel datoria creşte exponenţial şi depăşeşte întotdeauna suma de bani economisită. În felul acesta echilibrul nu va putea fi niciodată atins.
    Deşi au realizat inconsistenţa şi neajunsurile acestui sistem pe care l-au inventat, bancherii au continuat totuşi să-l perpetueze dintr-o încredere prostească şi dintr-o lipsă crasă de respect faţă de condiţia umană. În inconştienţa lor dementă, ei nu fac altceva decît să împlinească indirect planurile civilizaţiei reptiliene, aducînd angoasa, frica, deznădejdea şi zbuciumul sufletesc în vieţile oamenilor. Ei uită însă că noi trăim în dualitate şi aceasta este guvernată de nişte legi stricte, dintre care Legea Echilibrului este fundamentală; în sinteză, ea afirmă că ceea ce dai, trebuie să primeşti. Regăsim această lege în legea conservării energiei, în legea karma-ei etc. Universul caută întotdeauna echilibrul, dar gîndirea pervertită a managementului bancar a neglijat acest aspect esenţial în planul său. În prezent, ne pregătim să asistăm la „vremea culesului roadelor”, în care deja sîntem martori la apariţia primelor consecinţe ale nebuniei pe care „Iluminaţii” au susţinut-o în lumea financiară pe parcursul ultimelor 300 de ani.
http://i.imgur.com/iih6QXN.jpg     Luînd în considerare semnele foarte evidente care apar zilnic, precum şi avertismentele extratereştrilor benefici, apare evident faptul că civilizaţia occidentală se va nărui foarte curînd. Putem chiar să fim şi mai radicali, accentuînd: ea va cădea în mod inevitabil. Declinul ei nu poate fi oprit, marasmul este total.
    Omul de rînd se poate întreba: „cum a fost oare posibil aşa ceva? cum s-au putut petrece toate acestea?”. Cel care cunoaşte însă secretele oculte ale intenţiilor satanice ale cabalei masonice, dirijate de civilizaţia reptiliană, cunoaşte de asemenea şi răspunsul la aceste întrebări.
    Unele voci bine intenţionate au sugerat ca „venerabilii” să scoată de urgenţă tot aurul pe care l-au furat de-a lungul timpului de peste tot şi astfel să acopere cu el gigantica datorie bancară, pe care lăcomia lor nesăţioasa a generat-o în ultimii zeci de ani, atît în Statele Unite, cît şi în Europa. Această mişcare ar fi probabil în stare să ofere o mică şansă pentru crearea unor „lichidităţi” reale în bănci, ceea ce ar duce la o eventuală relansare a economiei mondiale. Aşa cum era însă de aşteptat, cabala satanică nu a procedat în acest fel. Atunci cînd s-a dorit accesarea acestor rezerve gigantice de aur brut, sub diferite pretexte accesul la ele a fost interzis. Din raţiuni „de stat” nu se cunoaşte nici măcar cine a interzis această măsură de rezolvare a crizei.
    În aceste condiţii disperate, care se anunţă precum norii negri de furtună la orizont, ne putem întreba: „cînd vor veni vremurile bune şi cînd vor veni la conducere fiinţe cu adevărat nobile, pline de bunsimţ şi altruism, care să ghideze omenirea pe făgaşul armonios al evoluţiei spirituale?”. Odată cu echilibrul vine şi prosperitatea, iar odată cu această vine iubirea şi fericirea. Ceea ce pare a fi un dezastru acum pentru omenire – cel puţin unul care ameninţă şi bate cu putere în uşă –, în realitate se dovedeşte a fi salvarea îndelung aşteptată pentru întreaga umanitate.
    Dacă privim cu luciditate situaţia creată şi felul în care s-a ajuns în acest punct, realizăm faptul că „elita” masonică şi-a tăiat singură craca de sub picioare, luînd decizii rele în baza ideii pline de aroganţă că membrii ei ar fi o rasă „superioară” celorlalte fiinţe de pe planetă, care are dreptul la bogăţii incomensurabile şi la totala putere şi autoritate asupra oamenilor. Iată însă că planurile lor eşuează lamentabil, iată că „omnipotenţa” lor s-a năruit deja şi că întreaga situaţie a trecut, în ceea ce-i priveşte, de la sublim la ridicol, deoarece este evident că în prezent ei nu mai sînt capabili să controleze nimic pe piaţa bancară şi de schimb. Cu alte cuvinte, putem spune cu deplină încredere că „zarurile sînt aruncate”. Atunci cînd banii vor înceta să mai vină, oamenii vor şti că timpul marilor schimbări a sosit şi acela va fi momentul ridicării spiritelor nobile, care să conducă omenirea pe făgaşul armoniei.
http://i.imgur.com/lSKl78h.jpg     După intrarea economiei mondiale în colaps şi după căderea dolarului şi-a monedei euro, cel mai probabil schimburile vor fi practicate un timp în sistem barter (n.t. – cu plata în natură, fără bani) şi prin utilizarea la schimb a aurului şi argintului, aşa cum se practica în anumite perioade din Antichitate şi din Evul Mediu. Despre acele vremuri se ştie însă că ele reflectau un echilibru just şi sănătos al schimbului comercial. Mai apoi, după o scurtă perioadă se va trece probabil la societatea fără bani.
    Toate aceste evenimente vor necesita cîţiva ani pentru a fi implementate în totalitate, însă rapiditatea transformărilor în viaţa noastră va depinde mai ales de natura frecvenţei de vibraţie individuală. Aceasta înseamnă că producţia de bunuri şi servicii, precum şi activitatea de comerţ şi schimb se va face pe baza respectului reciproc, a păcii, a dreptăţii şi a iubirii, adică respectînd exact virtuţile care sînt ignorate în sistemul economic actual.
    În mod evident, aceasta nu se poate face imediat, de azi pe mîine, ci va fi necesară trecerea unui anumit timp. Reglarea elementelor într-un nou sistem economic va dura fără îndoială mai mulţi ani, care sînt necesari pentru felurite ajustări şi echilibrări de situaţie. Totuşi, apreciem că această perioadă va fi percepută ca fiind destul de scurtă, datorită accelerării masive a „contracţiei” timpului, dictată de anumite cîmpuri de energie specifică la nivel galactic pe care le traversează planeta noastră.

(va urma)

sursa: Yoga esoteric

Articolul de mai sus a fost primit prin poştă electronică în data de 10 august 2012 de la un coleg care, la rugămintea mea, şi-a dat acordul să-l public pe acest blog. Dacă doriţi să copiaţi acest material şi să-l urcaţi în altă parte pe Internet sau să-l trimiteţi pur şi simplu pe mail, politeţea vă obligă să specificaţi sursa de provenienţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Atenţie: Comentariile care conţin violenţă de limbaj vor fi şterse!

Related Posts with Thumbnails